Úvodní stránka E-shopu. Internetová prodejna - VÍTEJTE !...
 pondělí 25.1.2021 20:33     Domů |  Nákupní košík |  Podmínky |  Přihlásit | Kontakt
Menu
Ceník zboží
DOWNLOAD
Články a zprávy
Chat
FAQ
Zprávy VZKAZY (pošta)

Hledej zboží

ve všech kategoriích

Kategorie zboží
Bylinné tinktury klasické
   50 ml balení(4)
Gely na lihovodné bázi
Gemmopřípravky
   25 ml balení(1)
   50 ml balení(51)
Hemorap - přípravky k péči o hemoroidy
Mazání
Ostatní zboží
Sestavy - kúry
Suché extrakty v tobolkách

Obchodní podmínky


Nákupní řád E-obchodu

Provozovatel: Rabštejnská apatyka, s.r.o.
Název firmy : Rabštejnská apatyka, s.r.o.
Ulice : Lidická 17
Město : Kladno Dubí
PSČ : 272 03
IČO : 263 76 334

Pravidla pro nakupování :

1. Platební a dodací podmínky
Koncový zákazník
Forma platby:
a) dobírka - poštovné a balné činí 130,- Kč (vč. DPH).
Termín odeslání: obvykle odesíláme zboží v pondělí (při objednání do čtvrtka 12:00 hod), doručeno je druhý den. Zásilka Vám bude doručena formou dobírečného balíku firmou Geis Parcel CZ s.r.o.
b) osobní převzetí - zdarma. Nejedná se o žádnou výdejnu, ale osobní předání na domluveném místě. Strakonice, Vimperk, případně okolí. Vždy je nutné předem se dohodnout o možnosti předání na kontaktním telefonu.


2. Obchodní podmínky firmy Rabštejnská apatyka, s.r.o.:
a) Zaplacením dokladu nebo odesláním potvrzené objednávky kupující bere na vědomí a souhlasí s těmito obchodními podmínkami. Odesláním objednávky se zákazník zavazuje, že o zboží má zájem a objednávka se stává závaznou. Pro velkoobchodní prodej je výše objednávky stanovena na částku 1500 Kč bez DPH.
b) Cena předmětného zboží je stanovena dle aktuálního ceníku prodávajícího.
c) Kupující se stává vlastníkem produktů zaplacením kupní ceny.
d) Kupující se seznámil se všemi podmínkami užívání přípravků. Užívání přípravků nenahrazuje péči lékaře či lékařskou terapii. Výrobky nejsou léčivými prostředky a

3. Účastníci sjednali, že tato kupní smlouva podléhá Obchodnímu zákoníku.

4. Reklamace
Vrácení peněz
Na veškeré zakoupené zboží poskytujeme záruku vrácení peněz bez udání důvodů do 7 dnů od převzetí zboží v souladu se zákonem č. 367/2000 Sb. Zboží kupující doručí osobně nebo poštou na vlastní náklady na adresu sídla firmy. Vrácené zboží musí být v bezvadném stavu, neporušeno/neporušené plomby zajišťující originalitu zboží a nesmí být porušen i případný ochranný obal. Rabštejnská apatyka, s.r.o. vrací peníze pouze za vrácené objednané zboží, nikoli za poštovné a dobírku.

Reklamace zboží
Reklamace jsou vyřizovány podle ustanovení zákona č. 634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele a Občanského zákoníku, oddíl čtvrtý - Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě. Reklamaci musí kupující učinit písemně (e-mailem, poštou) a v oznámení uvést zjištěné závady. K vyřízení reklamace je nutné předložit kopii faktury, doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány. Prodávající nepřebírá zodpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulaci po převzetí zboží, na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do 10 dnů od obdržení oznámení o reklamaci o postupu a vyřízení.


Rabštejnská apatyka, s.r.o.

Podmínky ochrany osobních údajů
I.     Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Rabštejnská apatyka, s.r.o., IČO 26376334, DIČ CZ26376334, se sídlem Lidická 17, 272 03 Kladno Dubí (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou
Rabštejnská apatyka, s.r.o.
Lidická 17
272 03 Kladno Dubí
email:info@rapatyka.cz
telefon: 774 869 150

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl(a) nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
· plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
· oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
· Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je
· vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
· zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů
1. Správce uchovává osobní údaje
· po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
· po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
· podílející se na doručení zásilky a realizaci plateb na základě smlouvy,
· zajišťující služby provozování e-shopu (Rabštejnská apatyka, s.r.o.) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
· zajišťující marketingové služby
· účetní

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
· právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
· právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
· právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
· právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
· právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
· právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména antivirový program, protokol HTTPS, což umožňuje chráněný přístup k webovému serveru nebo webu, heslo pro přístup do PC.
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.

Náš tip
Šišák bajkalský 200 cps.Klikni pro detaily!
Idealní pro posílení imunity - koncentrovaný extrakt!
cena 505 Kč
Ceny bez DPH
Horské mazání s kosodřevinou (100 ml)Klikni pro detaily!
Účinné bylinné mazání s horskou borovicí (kosodřevinou) a arnikovým extraktem. Na svaly, klouby, štípance od hmyzu, přír
cena 92 Kč
Ceny bez DPH
Tribulus - 120 kapslíKlikni pro detaily!
Suchý extrakt z kotvičníku (Tribulus) v tobolkách
cena 267.17 Kč
Ceny bez DPH

© Michal Pospíšil (2004) ¤ Všechna práva vyhrazena. Design and programming by Helium WebDesign. E-shopy pro každého zde »
Potřebujete vlastní internetový obchod?!