Je alkohol obsažený v našich přípravcích škodlivý?

Proč je alkohol obsažen v našich výrobcích?

Alkohol (přesněji ethylalkohol, líh kvasný) je obsažen v našich rostlinných přípravcích z více důvodů: 

1. K získání účinných látek z rostlin:

Mnohé účinné látky jsou ve vodě nerozpustné nebo jen těžce rozpustné.

2. Ke konzervaci:

Když je již alkohol obsažen v přípravcích, je smysluplné jej zároveň použít jako účinného a přírodního konzervačního prostředku (oproti syntetickým chemikáliím jde o velmi vhodný způsob konzervace vzhledem k výborné biologické odbouratelnosti alkoholu – navíc jde o látku tělu vlastní).

3. K zlepšení resorpce:

U některých látek, jako jsou například silice aj., se zvyšuje resorpce a tím také účinnost díky přítomnosti alkoholu.

Vznik alkoholu

Obecně: prostřednictvím kvašení plodů, obilí apod. dodanými kvasinkami, které přítomné cukry přeměňují (mj.) na ethylalkohol a oxid uhličitý.

V těle: fysiologicky se v lidském těle díky metabolickým procesům produkuje relativně konstantní hladina alkoholu ve výši asi 0,03 % 0.

Účinky alkoholu v organismu

Hladina alkoholu v krvi

Účinek na organismus

0,2-0,4 promile

Symptomy jako teplo, povídavost, starostlivost, spokojenost, euforie

Od cca. 1 promile

Změny na EEG, nezpůsobilost k řízení vozidel

Od cca. 1,3 promile

Snížení koordinačních schopností, poruchy koncentrace a pozornosti, poruchy vidění a snížená akceschopnost.

Od  cca. 2,2 promile

Opilost, poruchy paměti.

Od  cca. 3,0 promile

Plně vyjádřená opilost, koma, poruchy dechu, smrt.

 

Odbourávání alkoholu

v játrech: Alkohol >> (enzymatické zpracování pomocí alkoholdehydrogenasy) >> acetaldehyd>>kyselina octová + acetylkoenzym A (ten se dále v Krebsově cyklu metabolisuje na vodu a oxid uhličitý)

mimo játra: asi z 10% se alkohol metabolisuje též systémem katalas. Tím lze také částečně vysvětlit různou individuální snášenlivost alkoholu.

Rychlost odbourávání:

u mužů: cca. 0,15 promile za hodinu; u žen: cca. 0,10 promile za hodinu

Resorpce alkoholu začíná již v ústech. Množství alkoholu vstřebané ústní sliznicí však zůstává pod úrovní eliminace a k průkaznému zvýšení hladiny alkoholu v krvi nedojde, i když člověk podrží silně koncentrovaný nápoj v ústech po delší dobu. Ze žaludku se vstřebává asi 20% vypitého alkoholu. Rozhodující část, tj. celých 80% vypitého alkoholu se vstřebává z dvanáctníku a z horního úseku tenkého střeva. Rychlost resorpce alkoholu do krve a do organismu závisí především na difúzním spádu a na velikosti plochy zažívacího traktu, z níž může resorbovat.

Obsah alkoholu v potravinách

Také potraviny obsahují velice často alkohol (etanol) a to i tehdy, není-li to na jejich obalu vyznačeno.

Přehled některých potravin, které obsahují alkohol ze své podstaty: 

Potravina 

Množství 

Obsah alkoholu 

Ovocná šťáva 

0,2 l 

0,6 g 

Chléb 

50 g (1 plátek) 

0,2 g 

Kefír 

500 g 

2,5 – 5 g 

Nealkoholické pivo 

0,2 l 

1,0 g 

(Pivo) 

(0,3 l) 

(10 g) 

(Víno) 

(0,25 l) 

(25 g) 

Svačina, která sestává z 3 plátků chleba a třetinky vína, obsahuje asi 25,6 g alkoholu. Toto množství odpovídá asi 80-ti násobku jednotlivé doporučené dávky extraktu z pupenů (například Lípa, Topol, Bříza atp.) u člověka s hmotností 75 kg; tato dávka obsahuje asi 0,3289 g alkoholu.

Jakýkoliv extrakt z pupenů Rabštejnské apatyky, s. r. o. při doporučené denní dávce 75 kapek za den:

Odpovídá g alkoholu na jednotlivou dávku* 

g alkoholu na celk. denní dávku 

0,3289 

0,9867 

* poznámka: počítáno jako ethanol 96% v/v 

Souhrn

Ethanol je nepostradatelný při výrobě tekutých extraktů z rostlin.

Obsah alkoholu v mnohých potravinách je vyšší, než celková denní doporučená dávka našich přípravků. Přesto na těchto potravinách nevzniká výrobci povinnost je označit jako potraviny s obsahem alkoholu.

Při užívání našich přípravků (i u dětí) za dodržení doporučeného dávkování nelze běžnými analytickými postupy detekovat zvýšenou hladinu alkoholu v krvi (tedy hladinu zvýšenou oproti fysiologickým hodnotám alkoholu v krvi), neboť metabolismus těchto malých množství alkoholu bývá rychlejší než jeho kvantitativní vstřebání.

Share on facebook

Další články

Co je gemmoterapie - obrázek pupenů břízy

Co je to gemmoterapie?

Pod pojmem gemmoterapie rozumíme léčbu lihoglycerinovými výtažky z pupenů nebo jiných zárodečných částí rostlin, ve kterých se nacházejí podstatně účinnější substance než v rostlinách dospělých.

Číst dál »

Přírodní produkty pro vaše zdraví

Jsme malá rodinná firma a od roku 2002 je smyslem naší práce připravit co nejpoctivější a nejčerstvější produkty pro naše i vaše zdraví. 

Naše nejoblíbenější produkty